• Beste allen, zoals net bekend is geworden tijdens de persconferentie raken de aanvullende maatregelen ook de sportvereniging. De komende drie weken gelden onderstaande maatregelen:
    - de kantine is met onmiddellijke ingang voor in ieder geval een periode van drie weken gesloten, dit geldt voor *alle* activiteiten
    - er mogen geen supporters of ouders bij de wedstrijden van jeugd en senioren aanwezig zijn.

    Wij hebben een verzoek gedaan richting de KNVB, samen met een aantal andere verenigingen uit Het Hogeland om duidelijkheid te verschaffen en alle competities een maand lang op te schorten. Dit wordt morgen binnen de KNVB afdeling noord besproken.