• Contributie

   Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

    Per jaar Per Kwartaal Per Maand
  Senioren € 200,00 € 50,00 € 16,70
  Onder 19 t/m Onder 15 € 114,00 € 28,50 € 9,50
  Onder 13 t/m Onder 9 € 107,00  € 26,75 € 8,95
  Onder 7  € 47,00 € 11,75 € 3,95
  Kabouters € 25,00    
  Dames & 35+ € 75,00  € 18,75 € 6,25
  Zaalvoetbal €  €  €  
  Donateurs € 12,00 € 3,00 € 1,00
  Vrienden van FC LEO € 50,00 € 12,50 € 4,20


  Contributie uitsluitend d.m.v. automatisch machtiging. U kunt de vereniging machtigen door dit aan te geven op het aanmeldformulier.  Automatische incasso iedere eerste week van de eerste maand van ieder kwartaal.  Elk spelend lid betaald per seizoen € 10,– wasgeld. Dit bedrag zal worden verrekend met de contributie.

  Kortingen:

  • Voetballende leden krijgen een korting van 50% indien ze deel uit maken van het kader;
  • Bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie.

  Tussentijdse aanmeldingen / afmeldingen:

  Aanmelding tussen 1 juli en 1 okt. 3/4 van de jaarcontributie
  Aanmelding tussen 1 okt. en 1 jan. 1/2 van de jaarcontributie
  Aanmelding tussen 1 jan. en 1 apr. 1/4 van de jaarcontributie


  Voor aanmelding na 1 april geldt dat contributie geldt vanaf 1 juli. Bij afmeldingen tijdens het lopende seizoen wordt de volledige jaarcontributie in rekening gebracht. Dit geldt voor de Senioren, Dames en Zaalvoetballers.
  Voor de regeling met betrekking tot de jeugd verwijzen u door naar de voorwaarden van SJO De Marne

  De gemeente Het Hogeland heeft de tarieven voor de huur van de accomodaties geharmoniseerd. Dit betekent voor FC LEO dat de huur ten opzichte van 2021 met 110% is gestegen. FC LEO is genoodzaakt om de stijging door te berekenen.