• Contributie

   Een verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

    Per jaar Per Kwartaal Per Maand
  Senioren € 176,00 € 44,00 € 14,70
  Onder 19 t/m Onder 15 € 114,00 € 28,50 € 9,50
  Onder 13 t/m Onder 9 € 107,00  € 26,75 € 8,95
  Onder 7  € 47,00 € 11,75 € 3,95
  Kabouters € 25,00    
  35+ € 24,00  € 6,00 € 2,00
  Zaalvoetbal € 93,00  € 23,25  € 7,75 
  Donateurs € 12,00 € 3,00 € 1,00
  Vrienden van FC LEO € 50,00 € 12,50 € 4,20


  Contributie uitsluitend d.m.v. automatisch machtiging. U kunt de vereniging machtigen door dit aan te geven op het aanmeldformulier.  Automatische incasso iedere eerste week van de eerste maand van ieder kwartaal.  Elk spelend lid betaald per seizoen € 10,– wasgeld. Dit bedrag zal worden verrekend met de contributie.

  Kortingen:

  • Voetballende leden krijgen een korting van 50% indien ze deel uit maken van het kader;
  • Bestuursleden zijn vrijgesteld van contributie.

  Tussentijdse aanmeldingen / afmeldingen:

  Aanmelding tussen 1 juli en 1 okt. 3/4 van de jaarcontributie
  Aanmelding tussen 1 okt. en 1 jan. 1/2 van de jaarcontributie
  Aanmelding tussen 1 jan. en 1 apr. 1/4 van de jaarcontributie


  Voor aanmelding na 1 april geldt dat contributie geldt vanaf 1 juli. Bij afmeldingen tijdens het lopende seizoen wordt de volledige jaarcontributie in rekening gebracht.