• Gedragsregels

  Met elkaar zouden we graag willen dat FC LEO een voetbalvereniging is die past in onze samenleving. Dat kunnen we doen als we met elkaar respect en ontzag voor elkaar hebben, wij zijn immers een sportvereniging en daar hebben we iedereen hard bij nodig.

  Daarom zijn er binnen FC LEO gedragsregels;
  •Denk om elkaar een ieder wil graag de volgende dag naar school of werk.
  •Na de training cq wedstrijd verplicht douchen.
  •Laat de kleedkamer schoon en opgeruimd achter (de laatste haalt even de trekker er door).
  •Blijf van een ander zijn spullen af.
  •Ruim met elkaar het trainingsveld, de ballen en de gebruikte pionnen op.
  •Voorkom om met voetbalschoenen de kantine te betreden.
  •Ook na afloop van de wedstrijden spullen opruimen zoals: pionnen, vlaggenstokken en scorebordjes.
  •Gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  •Gaat er iets stuk meldt het dan bij een bestuurslid van FC LEO.
  •Ga niet met glas naar buiten.
  •Wees zuinig op onze accommodatie, meubilair en in bruikleen gestelde materialen
   (tenue’ s, ballen etc).

  Het bestuur FC LEO