• Voor het eerst sinds een aantal jaren heeft FC LEO weer deelgenomen aan de Grote Club Actie. De afgelopen weken hebben jeugd en seniorenleden zich ingespannen om de clubloten te verkopen. Dit heeft geresulteerd in een mooie opbrengst van ruim € 1.600,00 voor de vereniging. Het bestuur dankt alle leden voor de inspanning en de kopers voor hun directe steun aan de vereniging.