• Het bestuur van FC LEO nodigt u bij deze uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op Maandag 18 november in de kantine. Aanvang van de ALV is 20:00 uur. De stukken liggen vanaf 19:00 uur ter inzage op de tafels.