• Privacybeleid

  FC LEO hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FC LEO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

  FC LEO heeft een nieuwe privacyverklaring die u kunt vinden door hier te klikken.

  Waarom een nieuwe privacyverklaring?
  We hebben ons privacyverklaring aangepast omdat vanaf 25 mei 2018 in heel Europa een nieuwe wet in werking treedt. Het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet is ontworpen om de privacywetgeving in alle Europese landen op één lijn te krijgen en naar een hoger niveau te tillen. Zo zijn jouw gegevens nóg beter beschermd.